Spațiul balcanic – istorie

Balcanii reprezintă regiunea geografică din sud-estul Europei, delimitată de Peninsula Balcanică, Munții Balcanici și Marea Neagră și bazinul mediteranean.

Din punct vedere geopolitic, regiunea balcanică reprezintă țările din sud-estul Europei: Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, România, Moldova, Muntenegru, etc.

Spiritual, balcanii reprezintă acea regiune care a moștenit tradiția spiritual-politică a Imperiului Bizantin, remarcîndu-se astfel, prin identitatea comună creștin ortodoxă și prin tradiții foarte asemănătoare.

Putem identifica mai multe etapte istorice comune prin care au trecut popoarele balcanice:

– civilizația tracilor (mileniul III î.e.n. – secolul II î.e.n.), care a lăsat o puternică amprentă asupra specificului popoarelor care au descins din ea.

ocupația romană (secolul II î.e.n. – secolul IV e.n.), perioadă care a cauzat procesele de romanizare și creștinare a popoarelor balcanice.

administrarea politică și duhovnicească a Imperiului Bizantin (secolul IV e.n. – secolele X-XII e.n.), etaptă în care infuența civilizatoare a Constantinopolului a avut urmări benefice asupra popoarelor din Balcani.

– afirmarea primelor voievodate independente (secolele X- XIV), perioadă în care are loc afirmare politică a mai multor formațiuni statele precum: Ţaratul Serbiei, Imperiul Româno-Bulgar, sau Țările Valahe.

cucerirea otomană (secolele XIV-XIX), care s-a remarcat prin ocuparea militară a regiunii de către Imperiul Otoman și transformarea țărilor fie în pașalîcuri (Serbia, Bulgaria, Macedonia), fie în state care recunoșteau suzeranitatea otomanilor (țările române).

afirmarea primelor state moderne (secolul XIX), etapă în care majoritatea popoarelor balcanice s-au eliberat de jugul otoman, constituindu-și propriile state (nu fără implicare străină). Citește în continuare

Reclame