Manipularea ideologică ca formă de subjugare

Cei mai mulţi dintre intelectualii patrioţi din Basarabia consideră că cauza degradării noastre identitare este influenţa ideologică a forţei din răsărit.

Într-o oarecare măsură, ei sunt îndreptăţiţi, fiindcă în cei peste 70 de ani de influenţă directă, puterea din răsărit a contribuit enorm la degradarea identităţii românilor basarabeni.

Nu trebuie să uităm, însă, de o altă forţă ideologică care se manifestă la fel de nociv în raport cu poporul nostru. Aceasta este ideologia euro-americană. În doar 20 de ani de infuenţă nefastă, aceasta a cauzat cel puţin tot atîtea pierderi identităţii noastre ca şi comunismul sovietic.

Modul în care aceasta acţionează este practic nesesizabil, mai ales pentru ochii amorţiţi ai oamenilor de rînd.

Cunoaştem că cele două civilizaţii europene antagonice, cea Ortodoxă şi cea occidentală, se deosebesc în primul rînd prin scopul existenţial pe care-l propun.  Citește în continuare

Reclame

Să stăm drepţi!

„Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-a stătut, şi pre scaunul pierzătorilor n-a şezut.”                   

(Psalmul 1.1)

Tot mai mulţi oameni tind să creadă că azi, după secole de războaie sîngeroase, în sfîrşit domneşte pacea şi liniştea. Aceste impresii sunt datorate faptului că azi, cel puţin pe pămînturile noastre, nu mai sunt duse războaie, iar nivelul de trai este teoretic stabil.

  Cred că nu voi greşi dacă voi încerca să combat acest punct de vedere. La nivel senzorial, material, într-adevăr nu suntem în stare de război cu nimeni; ba chiar mai mult: înfloreşte prietenia cu toate culturile lumii în numele „unităţii în diversitate”. Dar, sub aspect spiritual, sau civilizaţional, încă suntem în plin război cu duşmanii noştri.

Dacă altădată, cei care doreau şi doresc nimicirea Ortodoxiei, se luptau pe cale deschisă cu noi (prin cruciade, misionarism, export de revoluţie sau chiar războaie directe de cucerire), azi ei ne lovesc pe de la spate, în tăcere. Încetul cu încetul, armele au fost preschimbate în mass-media şi partide, în economie de subjugare şi politicieni marionete.  Citește în continuare